ankieta

Praca Emocjonalna

1. ZACHOWANIA KLIENTA
Poniżej przedstawiona została lista twierdzeń opisujących zachowania, z jakimi czasami spotykają się osoby, których praca wymaga kontaktów z klientami. Proszę odpowiedzieć zgodnie z Pani/Pana osobistymi odczuciami, w jakim stopniu każde ze stwierdzeń opisuje zachowania klientów, z którymi styka się Pani/Pan w czasie typowego dnia pracy. Proszę udzielać odpowiedzi w miarę szybko, zaznaczając kółkiem tę cyfrę, która najlepiej opisuje Pani/Pana doświadczenia.

1 – zdecydowanie nieprawda
2 – raczej nieprawda
3 – trudno powiedzieć
4 – raczej prawda
5 – zdecydowanie prawda